Địa chỉ: Số 510D Nguyễn Văn Linh – Vĩnh Niệm – Lê Chân – Hải Phòng

Phone: 0977.540.175

Email: hocakoihaiphong@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/tieucanhxanh